'

Vlastnosti nového webu

Dĺžka prípravy novej webstránky

Proces tvorby stránky od zadania po konečné spustenie je závislý od množstva obsahu a pracnosti spracovania, zvyčajne sa jedná o 1 mesiac. V prípade núdzového stavu je možné pripraviť jednoduchú statickú stránku do 48 hodín.